Stuifmail St Ambrosius

Stuifmail Jan 2022

Beste leden van Imkervereniging Ambrosius,

 

De vorige Stuifmail stuurde ik in September vorig jaar. Dat was de laatste voordat we de winter in gingen. Nu zitten we in het staartje van diezelfde winter en over een paar maanden vliegen de bijen weer uit en gaan we weer aan de slag. Voor mij kan het niet snel genoeg Maart worden want ik mis het enorm. Elke paar weken spiek ik even in mijn kasten en ik ben dan toch blij als ik zie dat de bijen er nog zijn en er volop leven in zit (al zitten ze soms ook braaf stil op een tros). Nu heb ik de winter niet stilgezeten zoals vele andere leden met mij. Tijd dus voor een update over wat er zoal in de tussentijd gebeurd is en wat we de komende maanden voor je in petto hebben:

 

De agenda

Eerst de belangrijkste data voor de komende tijd op een rij. Verderop vind je meer details over de verschillende onderwerpen:

 • Woensdag 9 februari: opening expositie “100 jaar Imkervereniging Ambrosius Ulvenhout-Galder” in Heemkundekring Paulus van Daesdonck door burgemeester Depla.
 • Zondag 6 februari – zondag 17 april: de expositie is te bezichtigen op de 1e en 3de zondag van de maand en op woensdagmiddag (van 14:00 tot 16:00 uur).
 • Woensdag 23 februari: lezing Aat Rietveld in de Pekhoeve in Ulvenhout met als onderwerp “De geschiedenis van de bijenhouderij in Ulvenhout en omstreken” (tijd moet nog bepaald worden).
 • Maandag 7 maart: Algemene Ledenvergadering in de Leeuwerik te Galder (of online indien ivm corona regels / adviezen).
 • Zaterdag 12 maart: NLdoet dag (van 9:00 tot 13:00 uur).
 • Zaterdag 12 maart: Ambrosius diner (om 18:00, inloop vanaf 17:30 uur).
 • Zondag 3 april: eerste Bijenkoffie 2022 (van 11:00 tot 12:00 uur in Ulvenhout aan de Annevillelaan).

 

Bestuur

Ondertussen is Piet officieel als bestuurslid aan de slag gegaan. Ondanks dat we als 5-koppig bestuur alles samen oppakken proberen we de taken ook enigszins te verdelen. Piet gaat zich met name richten op alle activiteiten die we willen organiseren. Als corona het toelaat dit jaar, want afgelopen jaar hebben we toch veel moeten annuleren, uitstellen of onderbreken. Dat kan komend jaar uiteraard weer gebeuren maar we gaan niet stilzitten en gaan met goede moed door. Desalniettemin hebben we toch nog wel wat kunnen doen zoals je hieronder leest.

 

Activiteiten

We zijn nog veel meer van plan met excursies, lezingen en dergelijke maar daar informeren we je over zodra we weten hoe en wat.

 

Honingkeuring

Eén van de succesvolle activiteiten die toch door kon gaan het afgelopen jaar was de honingkeuring van het Bijkersgilde in samenwerking met Kring de Baronie en De Bijenboerderij. Ondanks de lage opkomst waren er ruim voldoende producten om te keuren. We hebben een kijkje gekregen in de manier waarop die keuring plaats vindt en er was een super interessante lezing van Wim van den Oord over bijenproducten. Met zijn toestemming mag ik zijn presentatie delen via deze link (https://we.tl/t-IfDkeTGFjj). Corona was de reden dat veel mensen toch niet konden of durfde te komen maar gezien het succes en enthousiasme onder degene die aanwezig waren gaan we proberen het dit jaar als verenigingsactiviteit te organiseren zodat we iedereen de kans geven zijn honing(producten) te laten keuren. We maken er dan ook, zoals vroeger gebruikelijk was, een vriendschappelijke wedstrijd van met een winnaar van een wisseltrofee. De wisseltrofee die ooit door de opa van Heico gemaakt was maakt onderdeel uit van de expositie in Paulus van Daesdonck. Het is een prachtig met de handgemaakte mini honingslinger van koper (zie bijgevoegde foto) die het nog doet ook. Op de sokkel zitten de naamplaatjes van de winnaars van destijds. Van onze leden staan Aad Sips en Heico er nog op naast de vader van Marian. Die trofee is en blijft eigendom van Heico maar we zorgen voor een nieuwe variant.

 

Korfvlechten

Vorig jaar november konden we nog wel met het korfvlechten starten. Met erelid Huub als leraar zijn we met 8 leden aan de slag gegaan met onze eerste korf. Super leuk om samen te doen en een gezellige bezigheid op de zaterdagmorgen. We zaten ook heerlijk warm voorzien van een kop koffie in de winkel van De Bijenboerderij. Helaas moesten we in december tot nader orde stoppen vanwege de oplopende corona besmettingscijfers. Ondanks dat we niet meer samen konden komen is menigeen thuis verdergegaan met vlechten. Vandaag was het gelukkig weer mogelijk en het was weer een warm wederzien. We gaan tot maart, wanneer het bijenseizoen weer begint, door maar … daar blijft het niet bij …

 

Korfimkeren

… want we gaan de korven ook in gebruik nemen door met een cursus korfimkeren te starten. Onze Huub zal ons de kneepjes bijbrengen en begeleiden. De bijenstand in Ulvenhout willen we als basis gebruiken waar eenieder een korf kan plaatsen zodat Huub daar tekst en uitleg kan geven. Sommigen korfvlechters hebben echter ook al plannen opgevat op hun eigen bijenstand met korfimkeren te starten. Max en Cees hebben bijvoorbeeld al een aparte stal gebouwd met meerdere korven die klaar zijn voor gebruik. Leuk om te zien wat het teweeg kan brengen. Nu staat deze activiteit uiteraard voor iedereen open. Ook als je niet met het vlechten hebt meegedaan. Korven kun je kopen bij De Bijenboerderij. Of kijk één van de leden die kan vlechten lief aan. Wie weet heeft die een korf over of wil die er eentje voor je vlechten. Heb je hier interesse in, laat het mij dan weten. Aan het begin van het seizoen spreken we af hoe we het aan gaan pakken.

 

Koninginnenteelt

Afgelopen jaar heeft een groep zich onder begeleiding van Janus en Tarek met koninginnenteelt beziggehouden. Ook dit jaar willen we daar mee aan de slag op de bijenstand aan de Seminarieweg. We gaan met Carnica aan de slag. Heb je interesse, laat het me weten. We zullen hier rond mei mee van start gaan.

 

Scholen

Afgelopen jaar hebben we op een aantal scholen lesgegeven. Vaak in samenspraak met De Bijenboerderij. Een aantal mensen binnen de vereniging hebben te kennen gegeven hierbij te helpen. Komende maand staat de eerste school in Galder al gepland en er volgen er zeker nog meer. Dat is goed voor de educatie omtrent bijen in de breedste zin (ook wilde bijen). En het is fantastisch om te zien dat de samenwerking met De Bijenboerderij hierdoor ook steeds meer vorm krijgt. Daar zijn we heel blij mee Aad en Anke (en collega’s :o)

 

Excursie peren

De excursie naar fruitteeltbedrijf Verbeek in Steenbergen kon helaas niet door kon gaan omdat er bij Mart in de familie corona was geconstateerd. We hebben met hem afgesproken in het voorjaar langs te komen als we weer kasten naar hem gaan brengen. Weet je nu al dat je mee wilt gaan (voor of de kasten en of de excursie), geef je bij mij op.

 

NLdoet dag

Afgelopen jaar kon de NLdoet dag gelukkig ook door gaan en het was een groot succes. We hebben (onder andere) een prachtige nieuwe bijenstal neer kunnen zetten die er nog steeds prachtig bij staat. Ook dit jaar hebben we subsidie toegewezen gekregen en willen we, zij het wat kleinschaliger, die dag aan de slag gaan om een aantal reparaties uit te voeren. En beide standplaatsen moeten klaar gemaakt worden voor het nieuwe seizoen. Er hebben zich al 3 vrijwilligers uit de buurt, van buiten de vereniging, gemeld en we willen met twee groepen aan de slag. Eén groep op de Annevillelaan en een tweede op de Seminarieweg. Er moet vooral veel snoei- en tuinwerk verricht worden. Aan de Annevillelaan moet daarnaast de waterpomp gerepareerd worden als ook het dak van het voorste opslaghok. Daar functioneert de goot niet goed meer dus daar moet wat aan gedaan worden. Op de Seminarieweg moeten we het hok schilderen. Afgelopen jaar is die al flink opgeknapt en opgeruimd dus met een likje verf is die ook weer helemaal bij de tijd. De klusdag gaat plaats vinden op zaterdag 12 maart. Aangezien we die dag ook het Ambrosius diner hebben willen we om 9:00 uur beginnen en rond 13:00 stoppen. Wil je komen helpen die dag, meld je dan bij mij aan.

 

Bijenkoffie

Met dat het bijenseizoen weer begint, kun je ook alvast de eerste Bijenkoffie in de agenda zetten. Zoals gebruikelijk komen we de eerste zondag van de maand van 11:00 tot 12:00 uur samen op de bijenstand aan de Annevillelaan (tot de eerste zondag van oktober). Kom met je zondagse vrolijkheid, eigen koffie en kuukskes naar Ulvenhout om te horen hoe ieder zijn volken de winter zijn doorgekomen.

 

Lezing Aat Rietveld

Aat geeft op 23 februari een lezing met als onderwerp “De geschiedenis van de bijenhouderij in Ulvenhout en omstreken”. Deze gaat plaats vinden in de Pekhoeve in Ulvenhout (Dorpstraat 94). Deze lezing is verbonden met de expositie in Paulus van Daesdonck. De aanvangstijd is nog niet bekend omdat op het moment van schrijven de coördinator van Paulus nog moet overleggen wat hen het beste uitkomt. Ik laat het tijdig weten.  

 

ALV

Ook is het begin van het jaar het moment voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Hopelijk deze keer niet online maar bij de Leeuwerik in Galder (Sint Jacobsstraat 1b). We beginnen om 19:30 uur en de agenda is als volgt:

 • Jaarrekening 2021
 • Jaarverslag 2021
 • Activiteitenkalender 2022
 • Begroting 2022
 • Lustrum (terugblik en openstaande activiteiten)
 • Consequenties van de nieuwe WBTR-regelgeving voor bestuur en vereniging (WBTR = Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
 • Brainstorm constructie verenigingen in de regio (in relatie tot deelname / representatie in Natuurplein, Bestuur De Baronie, Ledenraad NBV, …)
 • Inventarisatie locatie en aantal bijenvolken leden (ivm mogelijke wijziging APV en ter bevordering lokaliseren en nemen maatregelen hoornaar)
 • Evaluatie verenigingsleven 2021 en wensen 2022

Heeft iemand zelf nog agendapunten, laat het mij dan weten. Voorafgaand aan de vergadering stuur ik de definitieve agenda tezamen met een aantal stukken door zodat eenieder zich voor kan bereiden en of input kan leveren, ook als je niet aanwezig kunt zijn. Maar kom je wel, dan kan ik toezeggen dat we de traditie van worstenbroodjes ook weer op zullen pakken, zij het dit jaar geflankeerd door appelflappen.

Zorgt covid dat de ALV niet bij de Leeuwerik plaats kan vinden, of als wij als bestuur menen dat het niet verantwoord is, dan laten we dat tijdig weten en sturen we een Teams link zodat we online zullen vergaderen.

 

Lustrum

In 2021, het jaar waarin de vereniging 100 jaar bestaat, konden niet alle plannen van de lustrumcommissie plaatsvinden ivm corona. Vandaar dat een aantal belangrijke activiteiten doorgeschoven zijn naar dit jaar.

 

Expositie

Eén van de belangrijkste plannen die niet door kon gaan was de tentoonstelling bij heemkundekring Paulus van Daesdonck in Ulvenhout. Maar nu is het dan eindelijk zover. Op woensdag 9 februari zal burgemeester Depla van gemeente Breda hoogstpersoonlijk om half 5 de tentoonstelling officieel openen. Vervolgens zal de tentoonstelling tot 17 april te bezichtigen zijn. Paulus van Daesdonck is elke 1e en 3de zondag van de maand én elke woensdag van 14:00 tot 16:00 uur geopend. Ellen heeft met verschillende leden een mooie tentoonstelling ingericht die over ons 100-jarig bestaan gaat en ook laat zien wat imkeren door de jaren heen inhoudt. Ga dat zien. Het adres is Pennendijk 1 in Ulvenhout. Vergeet ook niet een exemplaar van het informatieblad “Brieven van Paulus” mee te nemen want daar staat de geschiedenis van de vereniging in beschreven.

Naast dat je als bezoeker de expositie kunt bezoeken zoeken we ook vrijwilligers die aanwezig kunnen zijn tijdens de dagen dat het museum open is om tekst en uitleg te geven aan bezoekers. Kun je op een zondag (6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 6 april, 17 april) of op één van de woensdagen van 9 februari tot en met 13 april, meld je dan bij mij aan.

 

Ambrosius diner

Hetzelfde verhaal voor het Ambrosius diner. Bijna 50 leden met aanhang hadden zich aangemeld maar op het laatste moment moesten we het uitstellen in december. Nu trappen we het bijenseizoen met het diner af. Eerst houden we de ALV, openen we de expositie en als we dan helemaal in Ambrosius stemming zijn dan drinken we er op 12 maart met elkaar een glaasje op. Velen van jullie hebben zich wederom aangemeld en we zullen zelfs met meer mensen zijn. Heb je nog niets laten weten, meld je dan aan bij mij.

Voor de goede orde, en hopelijk voor de laatste keer, bij deze een aantal praktische zaken op een rij:

 • De locatie is het landgoed Nuwenhuys van ons lid Annina (www.nuwenhuys.nl). Het adres is Reeptiend 50 in Breda. Kom bij voorkeur op de fiets.
 • Je bent vanaf half 6 welkom. Om 6 uur wordt de eerste gang geserveerd en rond 10 uur vliegen we weer uit naar huis.
 • De kosten bedragen 25 euro per persoon. De vereniging draagt daarnaast een deel van de kosten bij en we zorgen voor de drank. Veel mensen hebben al betaald dus die hoeven niet nogmaals te betalen. Heb je nog niet betaald maak dan 25 euro per persoon over op rekeningnummer NL12RABO0369496507 tav Imkersvereniging Ambrosius Ulvenhout Galder (vermeld je naam en de opmerking “Ambrosius diner” in de toelichting). Kun je die datum niet en heb je al betaald, laat het dan weten want dan storten we het bedrag terug.
 • Is dit bedrag überhaupt een probleem, schroom dan niet mij dat te laten weten zodat we een oplossing zoeken. Laat de kosten dus geen reden zijn om niet te komen.
 • We hebben een prachtig menu samengesteld. Heb je een voorkeur voor vlees, vis of vegetarisch óf heb je speciale dieetwensen, laat mij dat dan weten als je dat nog niet gedaan had voor de eerdere aanmelding.
 • Mail mij dat je komt en met hoeveel maar je aanwezigheid is pas definitief als je ook betaald had / hebt. Partners zijn ook welkom.
 • Tijdens de avond zelf nemen we alle mogelijke maatregelen om het voor iedereen veilig te laten verlopen in verband met covid. We begrijpen dat er leden zijn die wellicht toch huiverig zijn en geen risico willen lopen. Ieder moet doen waar hij zich prettig bij voelt maar nogmaals, wij doen er alles aan om te zorgen dat het verwantwoord verloopt.

 

Fotowand

We blijven profielen van leden voor de fotowand binnen krijgen. De leden die hun bijdrage hebben geleverd kunnen zichzelf terugzien in de expositie bij Paulus van Daesdonck waar we de profielen opgehangen hebben. Het komende jaar gaan we door met zoveel mogelijk leden in woord en beeld te vangen want het is toch wel erg leuk om iedereen zo bij elkaar te zien met al die eigen unieke imkerverhalen. Het is een prachtige ‘tijdscapsule’ van de vereniging 100 jaar na de oprichting. Ik heb aan deze Stuifmail weer een profiel toegevoegd. Deze keer van degene die het langste lid is van onze vereniging en nog steeds heel actief is zowel als lid als imker, Heico Schrik. Naast Heico zijn zijn moeder, vader en opa heel belangrijk geweest voor de vereniging.

 

Nieuwe leden

De afgelopen maanden hebben we drie nieuwe leden kunnen verwelkomen. Daarmee zitten we nu op 50 leden. Sinds oktober vorig jaar is Corrie van de Westen lid geworden en in november hebben we Jihad Al Hattab verwelkomt. Corrie komt uit Bavel en Jihad uit Syrië (wat zijn we toch van de wereld). Corrie is een beginnende en Jihad een heel ervaren imker. Corrie wordt door Marian begeleid als mentor en heeft in haar tuin één volk staan. Jihad gaan we op gang helpen met allerlei materiaal en volken zodat hij zijn passie hier door kan zetten. Van Jihad kunnen we veel leren en hij spreekt steeds beter Nederlands dus het is super interessant om zijn verhalen te horen. Beiden doen ook mee aan het korfvlechten.

Daarnaast is ons vijftigste lid ons eerste jongeren lid. En de naam heeft ze ook al mee want ze heet Imme. Imme is 16 jaar oud en sinds afgelopen jaar imkert ze samen met mij. Ze heeft haar eigen volk in Wolfslaar staan en die doet het erg goed. Echter, haar volk staat naast een erg agressief volk maar ondanks dat ze al meermalen helemaal lek gestoken is weerhoudt het haar niet gewoon door te gaan. Komend seizoen gaan we wat aan dat agressieve volk doen zodat het ook leuk blijft.  

 

Stalzaken

Door de wisselingen binnen het bestuur ben ik nu van beide standplaatsen stalmeester. Dat houdt niet meer in dan dat ik aanspreekpersoon ben, het sleutelbeheer en de administratie verzorg en beide plekken in de gaten houd. Elmar beheert de Seminarieweg heel goed en aan de Annevillelaan heb ik ook niet veel omkijken naar. Wel is er onderhoud nodig maar dat pakken we, zoals eerder beschreven, tijdens de NLdoet dag op. Mocht je op de Annevillelaan zijn geweest dan zul je gezien hebben dat het één grote modderpoel is omdat ze het gebied aan het herontwikkelen zijn. Het is weer natuurgebied geworden en er is heel wat grond verzet en er is flink gesnoeid. Half maart moet het klaar zijn en dan wordt het pad ook weer netjes opgeleverd.

 

Financieel

Financieel staan we er goed voor. Tijdens de ALV zal Hetty het in detail toelichten.

 

Rabobank Clubsupport

Met deze actie van de Rabobank hebben we de pot kunnen spekken met 724,35 euro. Dat is een mooi bedrag voor de eerste keer dat we meedoen. En voor de vereniging is het veel geld waar we mooie activiteiten voor kunnen organiseren. We zijn vanwege deze mogelijkheid van bank gewisseld en dat is dus een goede keus geweest. Volgend jaar doen we weer mee en hopen dan weer een leuk bedrag binnen te halen. Jullie bedankt dat je op de vereniging gestemd hebt.

 

Contributie

Aan het begin van het jaar is het ook weer tijd om contributie over te maken. Die bedraagt voor 25 euro per persoon voor 2022 en kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL12RABO0369496507 tav Imkersvereniging Ambrosius Ulvenhout Galder (vermeld je naam en in de toelichting de opmerking “contributie 2022”). Maak hem aub zelf over. Dat scheelt Hetty veel nabelwerk en het is altijd vervelend om achter geld aan te moeten gaan.

 

Bijdrage overwintering

Leden die gebruik maken van de standplaatsen (Annevillelaan en Seminarieweg) voor overwintering van volken betalen daar 2,50 euro per kast voor. Dit kan overgemaakt worden onder vermelding van “Overwintering”.

 

Bijdrage honingslinger & wassmelter

Ook voor het gebruik van de wassmelter en de honingslinger moet een bijdrage van 5 euro per keer betaald worden. Dat is ongeacht of je hem leent of dat je bij Janus aan de slag gaat. Het geld sparen we op om deze apparaten te vervangen als dat nodig is en om onderhoud te plegen. We zijn niet zo’n pietje precies mbt het innen van deze gelden maar vanaf komend jaar zorgen we dat er een lijstje aanwezig is bij Janus waar je op kan noteren dat je één van beide gebruikt hebt. Dennis heeft afgelopen jaar met Ellen en Janus een checklist en instructievideo gemaakt zodat je de apparaten op de juiste manier en veilig gebruikt. Ook moet die checklist ervoor zorgen dat je alles weer compleet terugbrengt. Kijk maar eens naar dit filmpje mbt de wassmelter (https://www.youtube.com/watch?v=PV-AF8eSKpY). Die van de slinger volgt nog komend jaar.

 

Uit de oude doos

Ongelofelijk wat een lange mail dit is geworden. Hij wordt elke keer langer en langer. Sorry daarvoor maar er is gewoon veel te melden. Het geeft wel aan dat de vereniging in beweging is. Ons lijkt dat een goede ontwikkeling maar voel je vrij om commentaar te leveren en feedback te geven als we dingen anders moeten doen. We willen een vereniging zijn voor jullie allemaal en we doen ons best het voor ieder naar zijn zin te maken. Vandaar dat dit punt ook op de agenda van de ALV staat.

 

Maar ik ga er nu toch echt een einde aan breien en dat doe ik traditiegetrouw met iets uit de oude doos. Dit keer is het een beetje een ‘scoop’, een ‘tipje van de sluier’ of hoe je het ook noemt. In het hok van de oude bijenstal aan de Annevillelaan vond ik een plakkaat mbt het 60-jarig bestaan. We weten niet wie die gemaakt heeft. We moeten dat Heico nog eens vragen want die is lid vanaf dat jubileumjaar (1981). Maar leuk om te zien dat ze het toen ook gevierd hebben met een leuke herinnering ;o)

 

Dat was het. Ik stop met schrijven. Tot snel BIJ de BIJen.

 

Jos Pelders

Secretaris

Imkervereniging St. Ambrosius Ulvenhout Galder

 

 

 

Contactgegevens

Jos Pelders
06-41258269
info@pelders.eu

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.